29. oktober je svetovni dan psoriaze, bolj poznane pod imenom luskavica, katerega moto se letos glasi OBRAVNAVAJTE PSORIAZO RESNO, NAŠA ŽIVLJENJA SO ODVISNA OD NJE. Svetovni dan psoriaze je rezultat iniciative združenj bolnikov, dermatologov in posameznikov po vsem svetu. Oznanja globalni glas, ki opozarja na stigmo, ki jo doživljajo oboleli za psoriazo. Svetovni dan pomeni tudi nov poziv obolelih k nujnim spremembam v obravnavi, ki bodo lahko bistveno izboljšala kakovost njihovega življenja.

Kljub temu, da luskavica spada med pogoste kronične bolezni (v Sloveniji je od 30 do 40 tisoč bolnikov), o njej še vedno krožijo številne netočne ali celo napačne informacije. Tudi bolniki sami nimajo vedno vseh informacij o bolezni in zdravljenju, boljše poznavanje luskavice pa bi jim pomagalo pri soočanju z njo. Oboleli z luskavico se namreč vsakodnevno srečujejo z najrazličnejšimi težavami, ki močno poslabšajo kakovost njihovega življenja. Pogosto se zgodi, da bolniki zbolijo še za kakšno pridruženo bolezen (srčno-žilne bolezni, psoriatični artritis, sladkorno bolezen itn.), ki dokazano krajšajo življenjsko dobo. Hkrati luskavica ni le »fizični« zdravstveni problem, ampak vpliva na vsa področja kakovosti življenja. Zaradi videza bolezni se namreč srečujejo s številnimi stereotipi in predsodki v družbi, kar poslabšuje socialno-ekonomski status obolelih z luskavico. Društvu psoriatikov Slovenije izvajamo številne aktivnosti, ki so v pomoč obolelim s to boleznijo. Društvo deluje od leta 1979 in danes šteje okoli dva tisoč članov, ki so aktivni v enajstih podružnicah po vsej Sloveniji. Izvajamo program obnovitvene in družinske rehabilitacije, socialne in humanitarne programe za obolele, humanitarno pomoč na domu, redno organiziramo strokovna, družabna in športna srečanja, izdajamo glasilo Za prostor pod soncem, urejamo spletno stran društva in stran na družabnem omrežju Facebook, sodelujemo pa tudi s strokovnjaki in sorodnimi društvi.

Pomemben del naših dejavnosti je ozaveščanje strokovne in laične javnosti o bolezni in naših težavah, zato v društvu že vrsto let izvajamo številne tovrstne akcije. Na svetovni dan luskavice bodo potekale akcije osveščanja v 11. slovenskih regijah. Na stojnicah bodo prisotni člani društva, ki bodo obiskovalce seznanjali s problematiko luskavice in o možnostih zdravljenja, razdeljevali informativna gradiva, predstavili delovanje našega društva in načine, kako lahko društvo pomaga obolelim pri soočanju z luskavico. Ozaveščati želimo širšo javnost, povečati razumevanje bolezni in izboljšati dostop do zdravljenja. Spodbuditi želimo zdravstvene sisteme, vlade, zdravnike, skrbnike in vse tiste, ki so odgovorni za nego luskavice, da se omogoči dostop do optimalnega zdravljenja. Luskavica ali psoriaza je izčrpavajoča bolezen, zato bi morala imeti v zdravstvu višjo stopnjo pomembnosti, saj zelo ogroža bolnikovo zdravje. 

stojnice