Spoštovani člani,

podružnica Maribor organizira letni volilni zbor članstva podružnice, ki bo potekal v sredo, 13.4.2022, s pričetkom ob 15.00 uri na izletniški kmetiji Papež v Framu.

Dnevni red:

1. Uvodni pozdrav namestnice vodje podružnice

2. Otvoritev, izvolitev in imenovanje delovnega predsedstva zbora članstva

3. Poročilo namestnice vodje podružnice o delovanju podružnice v letu 2021

4. Finančno poročilo podružnice za leto 2021

5. Poročilo verifikacijske komisije

6. Razprava po poročilih

7. Razrešnica enemu članu operativnega odbora in nadomestne volitve 2020 – 2023

8. Smernice dela za leto 2022

9. Finančni plan za leto 2022

10. Razno

Vljudno vabljeni!

Irena Bonaja, namestnica vodje podružnice Maribor

X