Predstavitev projekta KAB

Si želite izvedeti več o projektu, ki ga skupaj z aktivnimi študenti, izvajamo tekom poletja? Projekt KAB stremi k osveščanju splošne javnosti o kožnih boleznih in alergenih. https://www.youtube.com/watch?v=6KuyG_ih_0M