Različna druženja

Šport in telovadba pripomoreta k izboljšanju poteka bolezni z manj pogostimi simptomi, zato na leto organiziramo več športno-družabnih srečanj, kjer spodbujamo zdrav življenjski slog. Na športnih igrah Psoriada bolnikom omogočamo socialno vključenost, člani se družijo, dajejo drug drugemu podporo in si pomagajo pri premagovanju težav. S tem izboljšujemo tudi samopodobo bolnikov, ki se zaradi stigme in sramu pogosto skrivajo in izolirajo. Z vadbo pod strokovnim vodstvom fizioterapevta v zdravilišču ter s pohodi in izleti pripomoremo k izboljšanju počutja bolnikov.
Z redno telesno aktivnostjo imajo škodljivi dejavniki manjši učinek na izbruh bolezni. S krepitvijo mišic, srca in pljuč so tudi manjše možnosti za nastanek pridruženih bolezni, kot so srčno-žilne bolezni, povišan krvni tlak in sladkorna bolezen.