Društvo psoriatikov Slovenije podružnica Maribor vabi člane na letni volilni zbor članstva podružnice, ki bo v soboto, 25. marca 2023 s pričetkom ob 15. uri na Izletniški kmetiji Papež, Brezovec 51, Morje, 2313 Fram s predlaganim naslednjim dnevnim redom:

1. Uvodni pozdrav vodje podružnice

2. Otvoritev, izvolitev in imenovanje delovnega predsedstva zbora članstva

3. Poročilo vodje podružnice o delovanju podružnice v letu 2022

4. Finančno poročilo podružnice za leto 2022

5. Poročilo verifikacijske komisije

6. Razprava po poročilih

7. Razrešnica članov operativnega odbora in ter volitve članov operativnega odbora v novi sestavi za obdobje 2023 – 2027

8. Smernice dela za leto 2023

9. Finančni plan za leto 2023

10. Razno

Po uradnem delu sledi pogostitev in družabni del. Če želite vegetarijanski meni, nas o tem obvestite ob prijavi.

Prispevek za člane društva znaša 13,00 € in za nečlane 18,00 €.

Prijave zbira Liljana Šijanec na tel. 040 320 821 med 15.00 in 18.00 uro najkasneje do srede 22.3.2023.

Za tiste, ki potrebujete prevoz do Izletniške kmetije Papež, je organiziran tudi avtobusni prevoz.

Odhodne postaje:

14.20 – avtobusna postaja – zunanji peron – Mlinska ulica

14.25 – Žohar

14.30 – Hoče

14.32 – Slivnica.

Povratek avtobusa bo ob 20.30. Prispevek za avtobusni prevoz znaša 5,00 €. Prosimo vas, da nas na to opozorite ob prijavi.

V kolikor ste pripravljeni aktivno sodelovati pri delovanju podružnice, nas o tem obvestite in vas bomo z veseljem vključili v delovanje.

Vodja podružnice Maribor Irena Bonaja