Podružnica Obala bo izvedla sestanek v petek, 12.5.2023, ob 18.00 uri v prostorih Rdečega križa Izola.

Dnevni red:

1. Pozdrav in poročilo zboru članov DPS Obala

2. Dogovor o udeležbi na psoriadi, ki bo potekala 3.6.2023.

3. Dogovor o proslavi ob 20. obletnici podružnice Obala.

4. Razno.

5. Druženje.

Vabljeni.

Vodja podružnice Obala Petešič Marijana