VABILO

Podružnica Obala bo izvedla zbor članov v petek, 24.2.2023 ob 17.00 uri v prostorih Rdečega križa Izola.

Dnevni red:

1. Pozdrav vodje podružnice.

2. Poročilo o delu za leto 2022.

3. Plan dela v letu 2023.

4. Predlogi in izvolitev članov O.O.

5. Predlog in izvolitev delegata za zbor članov DPS.

6. Razno.

7. Druženje.

Vabljeni.

Vodja podružnice Obala Petešič Marijana